Madencilik

 • Maden Hukuku Danışmanlığı
 • İhale ve İlk Müracaat
 • Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projeleri
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • Fizibilite Raporu
 • İşletme Projeleri
 • Mera Vasıf Değişikliği Projeleri
 • Temdit Projeleri
 • Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Projeleri
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu Kapsamında Kamu Yararı Kararı Projeleri
 • İşletme Faaliyet Raporları
 • II. Maden Talepleri
 • Pasa Değerlendirme Raporları
 • Zaruri Üretim Talepleri
 • Terk Raporları